operator unitarny
 
Encyklopedia PWN
operator unitarny,
mat. operator liniowy ciągły T: HH, gdzie H jest przestrzenią Hilberta, który zachowuje iloczyn skalarny, tzn. spełnia warunek Tx · Ty = x · y dla wszystkich wektorów xyH.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia