obyczaj
 
Encyklopedia PWN
obyczaj,
forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społ., poparta uznawaną w niej tradycją;
obyczaje, stanowiące jeden z systemów normatywnych składających się na całość kontroli społecznej, regulują szeroki zakres spraw społ. pozostających poza sferą obowiązywania prawa, moralności, religii; naruszenie obyczajów powoduje negatywną reakcję ze strony grupy; w społecznościach o kulturze tradycyjnej obyczaje przekazywane przez naśladownictwo, tradycję ustną i cieszące się powszechną aprobatą mają moc niepisanych praw; obyczaje raz utrwalone ulegają zmianom bardzo powoli; często funkcjonują na zasadzie przeżytków społ.; ogół obyczajów danej zbiorowości społ. składa się na jej obyczajowość.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia