nożyce cen
 
Encyklopedia PWN
nożyce cen,
ekon. stosunek cen artykułów nabywanych przez rolników do cen produktów przez nich sprzedawanych (tzw. nożyce nr 1) oraz stosunek cen uzyskiwanych przez wytwórców rolnych za ich artykuły do cen płaconych przez konsumentów za produkty żywnościowe (tzw. nożyce nr 2);
są jednym z podstawowych wskaźników pokazujących zmiany poziomu cen, a także możliwości nabywcze rolników; w okresach pogorszenia koniunktury nożyce cen kształtowały się dla nich niekorzystnie ze względu na niemożność ograniczenia podaży; szczególnie ostro zjawisko to występowało w okresach kryzysów agrarnych, gdy rolnicy w celu uzyskania gotówki zwiększali produkcję (podaż), pogłębiając tym spadek cen, podczas gdy ceny produktów przez nich kupowanych ulegały obniżce dużo mniejszej (tzw. rozwieranie się nożyc cen).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia