niewydolność
 
Encyklopedia PWN
niewydolność,
med. upośledzona funkcja albo sprawność pojedynczego narządu, gruczołu, układu lub jednoczesne ograniczenie funkcji różnych ważnych narządów niezbędnych do zachowania funkcji życiowych;
, np. niewydolność oddechowa występuje, gdy układ oddechowy nie jest w stanie dokonać dostatecznej wymiany gazowej; dochodzi do niej w przebiegu wielu przewlekłych chorób dróg oddechowych; niewydolność wieńcowa to dysproporcja między aktualnym ukrwieniem mięśnia sercowego a jego zapotrzebowaniem związanym ze zwiększoną pracą, jej objawem jest ból zamostkowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia