wieńcowa

Encyklopedia PWN

przewlekłe schorzenie spowodowane niedostatecznym, w stosunku do potrzeb, zaopatrzeniem mięśnia sercowego w krew tętniczą przez naczynia wieńcowe.
anat. naczynia krwionośne — tętnice i żyły — doprowadzające krew do mięśnia sercowego gadów, ptaków i ssaków;
biol. przepływ krwi przez mięsień serca.
med. połączenie pomostem naczyniowym aorty z tętnicami wieńcowymi obwodowo od miejsca zwężenia lub niedrożności; rodzaj by-passu.
koronarografia
[łac.-gr.],
radiograficzna metoda badania tętnic wieńcowych serca z zastosowaniem środka cieniującego (cieniujące środki), polegająca na uwidocznieniu ich na ekranie monitora lub błonie rentgenowskiej.
koronaroplastyka
[łac.-gr.],
angioplastyka tętnic wieńcowych, przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka, PTCA,
zabieg kardiologii interwencyjnej, poszerzenie światła tętnicy wieńcowej cewnikiem z balonem wprowadzonym przezskórnie drogą nakłucia jednej z tętnic obwodowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia