oddechowa

Encyklopedia PWN

droga oddechowa odpowiadająca za oddychanie niewrażliwe na cyjanek, występująca u roślin wyższych, grzybów i bakterii;
mięśnie biorące udział w wentylacji płuc;
zespół narządów służących do wymiany gazów (tlenu i dwultenku węgla) między organizmem a środowiskiem;
zespół enzymatycznych reakcji oksydacyjno-redukcyjnych zachodzący w wewnętrznej błonie mitochondrium u organizmów eukariotycznych, natomiast u bakterii — w błonie plazmatycznej, katalizowany przez białkowe przenośniki elektronów zawierające: flawiny, centra żelazo-siarkowe i hemy jako grupy prostetyczne;
białka oddechowe, proteiny oddechowe,
chromoproteiny biorące udział w procesach oddychania organizmów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia