niewydolność krążenia
 
Encyklopedia PWN
niewydolność krążenia,
med. zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki i narządy;
może być pochodzenia sercowego (niewydolność serca) lub obwodowego spowodowanego zmniejszeniem ilości krwi krążącej, zaburzeniami regulacji napięcia ściany naczyniowej; najczęściej występują zaburzenia mieszane, zarówno pochodzenia sercowego, jak i obwodowego; objawy niewydolności krążenia zależą od przyczyny niewydolności krążenia, jak również narządu, w którym następuje upośledzenie dopływu krwi (np. niewydolność krążenia mózgowego może powodować uporczywe bóle i zawroty głowy, senność, upośledzenie intelektu, utraty przytomności, udar); leczenie przyczynowe lub objawowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia