nagroda
 
Encyklopedia PWN
nagroda,
psychol. jeden z regulatorów postępowania, wszelkie odczuwane jako przyjemne przez danego osobnika konsekwencje jego zachowania (wykonania lub niewykonania pewnych czynności);
odgrywa rolę pozytywnego wzmocnienia w stosunku do poprzedzających ją zachowań jednostki i przyczynia się do ich utrwalenia (efektu prawo); nagrodą jest każde zdarzenie, którego pojawienie się w następstwie reakcji zwiększa prawdopodobieństwo jej wystąpienia w przyszłości; w węższym znaczeniu — jeden ze świadomie stosowanych zabiegów wychowawczych, służący ukształtowaniu pożądanych społecznie zachowań.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia