mudejarowie
 
Encyklopedia PWN
mudejarowie, hiszp. mudejares,
termin wywodzący się z arabskiego mudadżdżan i będący potoczną średniow. nazwą muzułmanów hiszp., którzy żyli pod panowaniem władców chrześcijańskich;
przez wiele wieków współżycie między ludnością muzułm. a chrześc. układało się poprawnie; mudejarowie, odsunięci od zawodu rycerskiego, wybierali rzemiosło i budownictwo; przyczynili się w znacznym stopniu do stworzenia stylu mudejar; po upadku Grenady (1492) i zwycięstwie rekonkwisty, wzmogły się prześladowania ludności muzułm., która masowo emigrowała do Afryki Północnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia