mlefacka kultura
 
Encyklopedia PWN
mlefacka kultura,
archeol. kultura protoneolityczna i wczesnoneolityczna zajmująca w VIII–VI tysiącleciu p.n.e. obszar gór Zagros w Iraku i Iranie oraz Niz. Mezopotamską;
nazwa od stanowiska Mlefaat w Iraku; wywodzi się od kultury zarzyjskiej; społeczność łowiecka, a od poł. VII tysiąclecia — roln., żyła w wioskach zabudowanych okrągłymi, później prostokątnymi domami; ludność k.m. polowała na dzikie kozy i zwierzynę leśną, następnie zajmowała się rolnictwem i hodowlą (owce, kozy, świnie); przemysł krzemienny, bliski nemrickiemu, miał za podstawę rdzeń stożkowaty (rdzeń krzemienny); charakterystyczne mikrolity (tylczaki, później trapezy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia