zarzyjska kultura
 
Encyklopedia PWN
zarzyjska kultura,
archeol. schyłkowoplejstoceńska jednostka kulturowa (XII–IX tysiąclecie p.n.e.) występująca w górach Zagros i na ich przedpolu;
nazwa od stanowiska Zarzi (Irak); pokrewna kulturze natufskiej; wywodzi się z lokalnego górnego paleolitu (Barodostian), w początkach okresu holoceńskiego przeszła w kultury nemricką i mlefacką; w inwentarzach krzemiennych dominują mikrolity geom. (segmenty i trójkąty nierównoboczne) i tylczaki, a także krótkie i krępe drapacze, zębate wiórowce; wśród wyrobów kościanych wyróżniają się proste oprawki z pazami zbrojne surowymi wiórami (tzw. riping knives); w finalnej fazie k.z. pojawił się przemysł kamienny (żarna, rozcieracze, prostowniki strzał, gładzone siekiery — stanowisko Zawi Szemi-Szanidar); znane szałasy o kamiennych fundamentach, również cmentarzyska (Szanidar); społeczność tej kultury żyła z łowiectwa (dzika owca, koza) oraz zbieractwa.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia