łupki palne
 
Encyklopedia PWN
łupki palne,
wszystkie rodzaje łupków ilastych zawierających składniki palne;
są skałami osadowymi pośrednimi między skałami ilastymi a kaustobiolitami (biolity); zależnie od rodzaju składników pochodzenia org. dzielą się na: łupki węglowe, zbud. z naprzemianległych warstewek łupków ilastych i węgla; łupki bitumiczne, będące łupkami ilastymi lub marglistymi, zawierającymi drobne skupienia substancji bitumicznej, zw. kerogenem, z której pod wpływem ogrzewania do ok. 5000 °C powstają ciekłe węglowodory — tzw. olej skalny (lub łupkowy), o składzie chem., właściwościach i zastosowaniu podobnym do ropy naftowej; znane świat. zasoby oleju skalnego przewyższają udokumentowane zasoby ropy naftowej; łupki ropne — łupki ilaste lub margliste nasycone ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (asfaltem, ozokerytem); ł.p. w Polsce występują na Górnym Śląsku, w G. Świętokrzyskich i w Karpatach fliszowych; są stosowane jako paliwo oraz surowce w przemyśle chemicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia