kerogen
 
Encyklopedia PWN
kerogen,
rozproszona w skałach osadowych materia org., mająca postać drobnych, wyodrębniających się, czarnych skupień, nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych;
pod wpływem ciśnienia skał nadkładu i wysokiej temperatury wzbogacona w węgiel i wodór, a zubożona w tlen i azot; powstaje w wyniku biochem. i geochem. przeobrażeń substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego podczas tworzenia się skał osadowych; najczęściej występuje w osadach ilastych, a zwłaszcza w łupkach bitumicznych (łupki palne). Z k. pod wpływem procesów diagenezymetamorfizmu powstaje ropa naftowa i gaz ziemny.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia