logopedia
 
Encyklopedia PWN
logopedia
[gr. lógos ‘słowo’, paideía ‘wychowanie’],
nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia;
logopedia jest nauką praktyczną, rozwija się na pograniczu kilku dyscyplin nauk.: językoznawstwa, foniatrii, neurofizjologii, neurologii klinicznej, psychologii i pedagogiki; kształtowanie mowy w okresie jej rozwoju, a także doskonalenie wymowy już ukształtowanej to przedmiot zainteresowania logopedii ogólnej; do zadań logopedii specjalnej należy usuwanie nieprawidłowości w rozwoju mowy i oprac. metod korygowania różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy nabytych, także konstruowanie metod nauczania mowy (mówienia i rozumienia mowy) w przypadku jej braku; logopedia zajmuje się też rehabilitacją mowy u osób z jej zaburzeniami po urazach, udarach i in. uszkodzeniach mózgu, korygowaniem zaburzeń o typie afazji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia