łęg
 
Encyklopedia PWN
łęg,
leśn. liściasty las nadrzeczny, występujący przeważnie w strefie aluwialnej dolin rzecznych na żyznych glebach, okresowo zalewany wodą bogatą w tlen oraz składniki mineralne i organiczne;
drzewostan zbiorowisk łęgowych składa się m.in.: z dębu, jesionu, olszy, wierzby, wiązu; w fitosocjologii są wyróżniane: łęg wierzbowo-topolowy, łęg jesionowo-wiązowy, łęg olszowo-jesionowy, łęg podgórski (jesionowy) oraz łęg górski, zwany też olszyną karpacką (z panującą w drzewostanie olszą szarą).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia