laterańskie traktaty
 
Encyklopedia PWN
laterańskie traktaty:
1) porozumienie zawarte 11 II 1929 między Stolicą Apostolską a rządem włoskim, stanowiące rozwiązanie tzw. kwestii rzymskiej (powstałej w wyniku zaboru Państwa Kościelnego 1870 oraz odrzucenia przez Piusa IX tzw. ustawy gwarancyjnej Wiktora Emanuela II i uznania się papieża za więźnia Watykanu); rząd włoski uznał religię katolicką za panującą w kraju, a papieża za suwerennego władcę wydzielonej części Rzymu, zwanej odtąd Państwem Miasta Watykan (Stato della Città del Vaticano), które otrzymało równocześnie gwarancje eksterytorialności;
2) konkordat podpisany wraz z porozumieniem 1929, regulujący stosunki państwa i Kościoła we Włoszech.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia