Pius XI
 
Encyklopedia PWN
Pius XI, Achille Ratti, ur. 31 V 1857, Desio k. Mediolanu, zm. 10 II 1939, Rzym,
papież od 6 II 1922; paleograf, 1914 prefekt Biblioteki Watykańskiej;
od 1918 wizytator apostolski na Polskę i Litwę, 1919–21 pierwszy nuncjusz II Rzeczypospolitej; 1921 kardynał, arcybiskup Mediolanu; jako papież potępił „wykluczanie Boga ze społeczeństwa” (1922) i wystąpił przeciw laickiemu liberalizmowi (1925); określił zasady katol. nauki o małżeństwie i rodzinie (1930); nawiązując do społ. doktryny Leona XIII, opowiadał się za zachowaniem prawa naturalnego w stosunkach społ.-ekon. (Quadragesimo anno 1931); zabiegał o wykorzystywanie prasy i filmu w upowszechnianiu zasad katol., 1931 powołał radiostację watykańską; 1936 zał. Papieską Akad. Nauk; w działalności misyjnej zalecał szybkie awansowanie lokalnego kleru; 1929 doprowadził do podpisania laterańskich traktatów, zawarł konkordaty z 11 państwami, w tym z Polską; zreformował Akcję Katol.; krytykował wł. faszyzm (Non abbiamo bisogno 1931), 1937 potępił niem. nar. socjalizm jako zagrożenie dla świata (Mit brennender Sorge) oraz totalitarny system ateistycznego komunizmu (Divini Redemptoris).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia