kwant
 
Encyklopedia PWN
kwant
[łac. quantum ‘ile’],
fiz. najmniejsza porcja, o jaką może się zmienić dana wielkość fizyczna określonego układu fizycznego;
np. kwant energii to skończona ilość energii, którą może pochłonąć lub wyemitować układ (np. atom) w elementarnym akcie oddziaływania; podczas przejścia układu z jednego stanu do innego jest wysyłany lub pochłaniany kwant energii (w postaci promieniowania elektromagnetycznego) o wartości równej różnicy energii odpowiednich stanów; najmniejsza porcja energii emitowanej (lub pochłanianej) dla promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości ν wynosi: E = , gdzie h jest stałą Plancka. W kwantowej teorii pola cząstki traktuje się jako kwanty wzbudzenia odpowiednich pól, np. foton jest kwantem pola elektromagnetycznego, a bozony W± i Z0 — kwantami pola opisującego oddziaływania słabe. Pojęcie „kwant” wprowadził 1900 M. Planck.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia