konwencja praw dziecka
 
Encyklopedia PWN
konwencja praw dziecka,
wielostronna umowa międzynarodowa z dziedziny praw człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989;
ratyfikowana przez Polskę 1991; stronami konwencji jest 191 państw (2000); konwencja rozwinęła i uzupełniła Deklarację praw dziecka z 1959; jest wielostronną umową międzynarodową z dziedziny praw człowieka; zawiera pełny katalog praw dziecka (prawa cywilne, kulturalne, socjalne, polityczne); przewiduje, że dzieci powinny korzystać ze specjalnej, ochrony oraz mieć możliwości normalnego rozwoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia