kontinuum
 
Encyklopedia PWN
w badaniu k. ważną rolę odgrywają takie własności, jak: 1) rozkładalność — możliwość przedstawienia k. jako sumy 2 podkontinuów właściwych (niepustych, różnych od całego k.), 2) jednorodność — istnienie, dla 2 dowolnych punktów, homeomorfizmu przekształcającego k. w siebie, przeprowadzającego jeden z punktów na drugi, 3) własność punktu stałego (twierdzenia o punkcie stałym), 4) nieprzywiedlność między 2 punktami — żadne właściwe podkontinuum nie zawiera obu punktów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia