kongruencja
 
Encyklopedia PWN
kongruencja
[łac.],
przystawanie liczb,
mat. pojęcie z teorii liczb: mówi się, że liczby całkowite a i b przystają wg modułu m (modulo m, mod m; m — liczba naturalna), jeżeli liczba ab jest podzielna przez m, a więc jeżeli a i b dają przy dzieleniu przez m równe reszty;
relację tę nazywa się k. (lub przystawaniem liczb) i zapisuje się ab(mod m); np. 5 ≡ 3(mod 2), gdyż różnica 5 − 3 dzieli się przez 2, podobnie 100 ≡ −5(mod 7); teoria k. stanowi dział teorii liczb i wiąże się z teorią ciał skończonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia