koło
 
Encyklopedia PWN
koło,
mat. zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem koła) jest mniejsza lub równa danej liczbie dodatniej r (zwanej promieniem koła);
pole koła = πr2, obwód koła = 2πr; środek koła jest jego środkiem symetrii, a każda prosta przechodząca przez środek — osią symetrii; spośród figur płaskich o jednakowym polu koło ma najmniejszy obwód, a spośród figur płaskich o jednakowym obwodzie — największe pole; koło wielkie — koło powstałe w wyniku przecięcia kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej środek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia