średnica
 
Encyklopedia PWN
średnica,
mat.:
1) średnica okręgu, cięciwa koła (okręgu) przechodząca przez jego środek (jest równa 2r, gdzie r — promień koła);
2) średnica stożkowej, zbiór środków cięciw równoległych stożkowej; średnice sprzężone stożkowej — 2 średnice stożkowej, z których każda przepoławia cięciwy równoległe do drugiej;
3) średnica obszaru (zbioru), kres górny odległości między różnymi parami punktów należących do tego obszaru, np. średnicą obszaru zawartego wewnątrz elipsy jest jej duża oś.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia