średnice sprzężone

Encyklopedia PWN

elipsa
[gr. élleipsis ‘mniej’, ‘niedomiar’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których suma odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska elipsy) jest stała i równa 2a: F1M + F2M = 2a (przy czym 2a > F1F2).
luz
[niem.]:
przesłona, przysłona, diafragma,
fot. urządzenie stosowane w przyrządach opt., m.in. w aparatach fot., do regulowania wielkości strumienia świetlnego przechodzącego przez obiektyw (zwykle zmienia się średnicę otworu, przez który przechodzi światło).
metrol. przyrząd do pomiaru średnic otworów;
Teleskop Kosmiczny Hubble’a
[t. k. habla],
Hubble Space Telescope (HST),
satelitarne obserwatorium astronomiczne skonstruowane przez NASA (przy współudziale ESA), jeden z najważniejszych instrumentów astronomicznych XX w.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia