koło wielkie

Encyklopedia PWN

mat. część wspólna kuli i przechodzącej przez jej środek płaszczyzny.
astr. okrąg na sferze niebieskiej, którego płaszczyzna przechodzi przez środek sfery.
mat. zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem koła) jest mniejsza lub równa danej liczbie dodatniej r (zwanej promieniem koła);
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, w Kotlinie Kolskiej, nad Wartą.
wielkie koło na sferze niebieskiej przechodzące przez bieguny niebieskie i np. dany obiekt (gwiazdę, planetę) lub punkt Barana.
tajna organizacja kierująca działalnością informacyjno-propagandową Centralnej Agencji Pol. w Lozannie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia