promieniem koła

Encyklopedia PWN

koła mające wspólny środek i różne promienie.
mat. część koła ograniczona 2 promieniami i łukiem wyciętego przez nie okręgu.
mat. zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem koła) jest mniejsza lub równa danej liczbie dodatniej r (zwanej promieniem koła);
mat. odległość punktów okręgu (sfery) od jego (jej) środka, a także każdy z odcinków łączących te punkty ze środkiem; ten sam promień jest równocześnie promieniem koła (kuli) ograniczonego przez okrąg (sferę); oznaczany zwykle literą r;
mat. dla danego szeregu potęgowego o wyrazach zespolonych — koło {z: |z − a| < R} o środku a i promieniu R, danym wzorem Cauchy’ego–Hadamarda (dopuszcza się wartości R = 0 i R = ∞);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia