koło zbieżności
 
Encyklopedia PWN
koło zbieżności,
mat. dla danego szeregu potęgowego o wyrazach zespolonych — koło {z: |z − a| < R} o środku a i promieniu R, danym wzorem Cauchy’ego–Hadamarda (dopuszcza się wartości R = 0 i R = ∞);
w każdym wewn. punkcie koła zbieżności dany szereg jest bezwzględnie zbieżny, a w każdym punkcie na zewnątrz koła zbieżności — rozbieżny; promień R nazywa się promieniem zbieżności szeregu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia