środkiem koła

Encyklopedia PWN

koła mające wspólny środek i różne promienie.
mat. zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem koła) jest mniejsza lub równa danej liczbie dodatniej r (zwanej promieniem koła);
symbol Słońca, zmiennej fortuny oraz szczęścia;
mat. dla danego szeregu potęgowego o wyrazach zespolonych — koło {z: |z − a| < R} o środku a i promieniu R, danym wzorem Cauchy’ego–Hadamarda (dopuszcza się wartości R = 0 i R = ∞);
mat. część wspólna kuli i przechodzącej przez jej środek płaszczyzny.
astr. okrąg na sferze niebieskiej, którego płaszczyzna przechodzi przez środek sfery.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia