kardiologia
 
Encyklopedia PWN
kardiologia
[gr. kardía ‘serce’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny wewn. zajmujący się układem naczyniowo-sercowym, jego anatomią i fizjologią oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu krążenia.
Rozwój kardiologii wiąże się ze wzrostem zachorowalności na choroby serca i układu krążenia, z wprowadzeniem nowych metod rozpoznawczych, opartych na nowoczesnej technice, jak elektrokardiografia, echokardiografia (echokardiografia wewnątrznaczyniowa, IVUS), badania izotopowe, hemodynamiczne (cewnikowanie serca), elektrofizjol., fonokardiografia; ściśle wiąże się z kardiochirurgią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia