jony ciężkie
 
Encyklopedia PWN
jony ciężkie,
jony pierwiastków cięższych od helu;
wiązki ciężkich jonów, przyspieszanych do różnych energii, są stosowane w wielu dziedzinach. W fizyce jądr. jądra ciężkich jonów, przyspieszane w akceleratorach cząstek naładowanych, są używane do wywoływania reakcji jądrowych. W fizyce ciała stałego służą do wprowadzania (implantowania) do danego materiału atomów domieszkowych (implantacja jonów); pozwala to zmieniać w b. dużym zakresie właściwości fiz. tego materiału, zwłaszcza elektr. i mechaniczne. W medycynie mogą służyć do radioterapii, przede wszystkim do niszczenia komórek nowotworowych; zaletą wiązki ciężkich jonów jest możliwość precyzyjniejszego naświetlania niż metodami klas. (promieniami X i γ), dzięki czemu unika się niszczenia zdrowej tkanki położonej obok chorej. Ciężkie jony są także stosowane do modelowania uszkodzeń radiacyjnych materiałów reaktorowych oraz do wytwarzania bardzo precyzyjnych i subtelnych filtrów (filtr jądrowy).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia