atom superciężki
 
Encyklopedia PWN
atom superciężki,
sztucznie wytworzony, nietrwały atom, stanowiący strukturę dynamiczną, istniejącą w bardzo krótkim czasie (rzędu 10–22 s) w trakcie przelotu obok siebie 2 ciężkich jąder;
z powłok elektronowych przelatujących obok siebie częściowo (lub całkowicie) zjonizowanych atomów (jony ciężkie) powstaje powłoka elektronowa, która odpowiada powłoce wokół jądra o ładunku równym sumie ładunków obu jąder; obserwowanie a.s. daje jedyną możliwość badania nieosiągalnych w inny sposób powłok elektronowych oraz najsilniejszych pól elektrycznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia