graniastosłup
 
Encyklopedia PWN
graniastosłup,
mat. wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na 2 równoległych płaszczyznach (zwanych płaszczyznami podstaw), i którego wszystkie krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach (zwanych krawędziami bocznymi) są wzajemnie równoległe;
podstawami graniastosłupa nazywa się jego ściany leżące na płaszczyznach podstaw — obie są wielokątami (przystającymi); w zależności od liczby boków tych wielokątów rozróżnia się graniastosłupy trójkątne, czworokątne itd.; odległość między podstawami graniastosłupa nazywa się wysokością graniastosłupa; objętość graniastosłupa jest równa iloczynowi pola podstawy graniastosłupa S i jego wysokości h: V = S·h; ściany boczne graniastosłupa są równoległobokami: jeżeli są prostokątami, to graniastosłup nazywa się graniastosłupem prostym, a jeżeli nie są — pochyłym; graniastosłup prosty, którego podstawy są wielokątami foremnymi, nazywa się graniastosłupem prawidłowym; graniastosłup, którego podstawą jest równoległobok (czyli wszystkie ściany są równoległobokami), nazywa się równoległościanem; równoległościan prosty o podstawach będących prostokątami to prostopadłościan; prostopadłościan o wszystkich ścianach będących kwadratami to sześcian.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia