graniastosłupem prostym

Encyklopedia PWN

graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do płaszczyzn podstaw.
mat. wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na 2 równoległych płaszczyznach (zwanych płaszczyznami podstaw), i którego wszystkie krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach (zwanych krawędziami bocznymi) są wzajemnie równoległe;
graniastosłup prosty, którego podstawa jest wielokątem foremnym.
mat. graniastosłup czworokątny prosty (graniastosłup);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia