podstawami graniastosłupa

Encyklopedia PWN

mat. wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na 2 równoległych płaszczyznach (zwanych płaszczyznami podstaw), i którego wszystkie krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach (zwanych krawędziami bocznymi) są wzajemnie równoległe;
graniastosłup prosty, którego podstawa jest wielokątem foremnym.
graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do płaszczyzn podstaw.
każdy z 2 wielościanów otrzymanych w wyniku przecięcia graniastosłupa płaszczyzną nierównoległą do płaszczyzny podstaw, jednak tych podstaw nieprzecinającą.
pryzma
[gr.],
mat. pryzmatoid, którego podstawami są prostokąty, a przeciwległe ściany boczne (będące trapezami równoramiennymi) są jednakowo nachylone do podstawy (po przedłużeniu nie muszą przecinać się w jednym punkcie, czyli p. nie musi być ostrosłupem ściętym);
wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia