pochyłym

Encyklopedia PWN

jedna z maszyn prostych, utworzona przez 2 płaszczyzny nachylone do siebie pod kątem ostrym;
mat. wielościan, którego wszystkie wierzchołki leżą na 2 równoległych płaszczyznach (zwanych płaszczyznami podstaw), i którego wszystkie krawędzie nie leżące na tych płaszczyznach (zwanych krawędziami bocznymi) są wzajemnie równoległe;
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
kursywa
[łac.],
dawniej pismo rękopiśmienne używane przy pospiesznym pisaniu, w odróżnieniu od starannego, kaligraficznego pisma kodeksów (litery mogły być proste lub pochyłe); pot. nazwa każdego pochyłego pisma drukarskiego.
każde pismo (zbiór znaków graficznych) utrwalone na nośniku pisma stosowanym w poligrafii do składania tekstów, np. na czcionkach, matrycach (linotypowych, monotypowych i in.), fotomatrycach czy też w postaci fontów komputerowych.
proskynetarion
[gr.],
analogion,
w świątyniach obrządku wschodniego pulpit o pochyłym blacie stojący przed ikonostasem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia