gimnazjon
 
Encyklopedia PWN
gimnazjon, gr. gymnásion, łac. gymnasium,
instytucja gr. polis;
g. był początkowo miejscem ćwiczeń gr. efebów, młodzieńców przygotowujących się do służby wojsk., często związanym z sanktuarium jakiegoś bóstwa lub herosa; w skład gimnazjonu wchodziła bieżnia oraz palestra, czyli plac do treningu w rozmaitych dyscyplinach gimnastycznych; później gimnazjon przekształcił się w miejsce spotkań obywateli w różnym wieku, którzy brali tam udział w dyskusjach, słuchali słynnych filozofów albo mówców; przychodzący do gimnazjonu młodzieńcy, oprócz uprawiania ćwiczeń fiz., zaczęli z czasem regularnie pobierać nauki; jednocześnie gimnazjon rozwijał się w kompleks budynków o różnym przeznaczeniu (w tym portyków, a nawet term i basenów); najsłynniejsze ateńskie gimnazjony (Akademia Platońska, Likejon, Kynosarges) stały się siedzibami wielkich szkół filoz.: platońskiej, perypatetyków i cyników; w epoce hellenistycznej i rzymskiej gimnazjony, utrzymywane przez polis instytucje edukacyjne, stały się ośrodkami krzewienia gr. kultury i pielęgnowania gr. świadomości, zwłaszcza na Wschodzie i w Egipcie, gdzie Grecy żyli wśród ludów niegreckich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia