Musejon
 
Encyklopedia PWN
Musejon
[gr. mouseíon ‘świątynia muz’],
Muzejon:
1) w starożytnej Grecji pierwotnie każde miejsce, w którym czczono muzy; Musejon jako instytucje naukowo-dydaktyczne pojawiły się wraz z Akademią Platońską i szkołą perypatetycką; istniały niemal we wszystkich większych instytucjach publicznego nauczania, gimnazjonach i siedzibach szkół filozoficznych, np. w Likejonie, stowarzyszeniach uczonych, które na zewnątrz występowały pod nazwą thíasos — bractw poświęconych kultowi muz;
2) nazwa własna Muzeum Aleksandryjskiego;
3) w zlatynizowanej formie — museum; w większości europejskich języków oznacza muzeum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia