muzy
 
Encyklopedia PWN
muzy, Moúsai,
mit. gr. opiekunki sztuki i nauki;
9 córek Zeusa i tytanidy Mnemosyne [‘pamięć’]; każdej przypisywano określoną dziedzinę twórczości: Erato — muza poezji miłosnej, z małą lirą; Euterpe — muza poezji lirycznej, z aulosem; Klio — muza historii, ze zwojem papirusu; Kaliope — muza poezji epickiej, z tabliczką i rylcem; Melpomene — muza tragedii, z maską tragiczną; Polihymnia — muza poezji sakralnej, bez atrybutu; Talia — muza komedii, z maską komiczną; Terpsychora — muza tańca, z lirą i plektronem; Urania — muza astronomii i geometrii, z cyrklem i kulą; przewodniczył im Apollo; miejscami kultu muz były najczęściej źródła (Kastalia); w mitologii rzymskiej kameny. Przedstawienia muz występowały często w gr. malarstwie wazowym, w rzeźbie (m.in. reliefy, figurki tanagryjskie), w malarstwie nowoż. (A. Mantegna, Tintoretto, E. Le Sueur, G.B. Tiepolo, R. Mengs i in.) i w rzeźbie (m.in. A. Canova).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Vouet Simon: Muzy, ok. 1630 — zbiory prywatne fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia