fideizm
 
Encyklopedia PWN
fideizm
[łac. fides ‘wiara’],
pogląd filozoficzny podważający rolę intelektu ludzkiego w poznaniu i uzasadnieniu ważności prawd ostatecznych (zwłaszcza istnienia Boga i praw moralnych);
dla zwolenników fideizmu jedynym niepodważalnym źródłem wiedzy jest objawienie, które może być zaafirmowane przez człowieka jedynie w akcie wiary; poglądy fideistyczne głoszono już w starożytności (np. Tertulian) i średniowieczu (np. W. Ockham); w czasach nowożytnych zwolennikami fideizmu byli zwłaszcza myśliciele francuscy (J.B. Bossuet, L. de Bonald, F.R. de Lamennais), sam termin fideizm zaś upowszechnili w XIX w. myśliciele protestanccy A. Sabatier i E. Ménégoz, zwolennicy fideizmu skrajnego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia