etylenodiaminotetraoctowy kwas
 
Encyklopedia PWN
etylenodiaminotetraoctowy kwas, EDTA, dawniej określany nazwami handl.: kwas wersenowy, komplekson II, (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2,
związek organiczny; biały proszek trudno rozpuszczalny w wodzie; kwas czteroprotonowy;
dzięki zdolności do tworzenia chelatów z jonami metali wykorzystywany w analizie chemicznej — w chelatometrii oraz do maskowania jonów, także w przemyśle organicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia