efektywny portfel
 
Encyklopedia PWN
efektywny portfel,
ekon. w kategoriach dochodowości i ryzyka portfel inwestycyjny, który charakteryzuje się najwyższą oczekiwaną stopą przychodu dla danego poziomu ryzyka lub najniższym stopniem ryzyka dla danej oczekiwanej stopy przychodu;
oczekiwana stopa przychodu z portfela jest średnią ważoną(średnia, mat. , 3) oczekiwanego przychodu z poszczególnych akcji w portfelu, ryzyko zaś (zwykle mierzone odchyleniem standardowym) może być zmniejszone przez różnicowanie (dywersyfikację) portfela, przy czym skala redukcji zależy od stopnia korelacji (zgodności zmian przychodowości) między walorami włączanymi do portfela; w teorii portfela przyjmuje się, że racjonalny inwestor wykazuje awersję do podejmowania dodatkowego ryzyka, gdy nie może być ono zrównoważone odpowiednim wzrostem oczekiwanej stopy przychodu; ze zbioru efektywnych portfeli inwestorzy wybierają optymalne, tzn. najlepsze z punktu widzenia ich indywidualnego stosunku do ryzyka.
Bibliografia
K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, Warszawa 1995;
E.F. Brigham, L.C. Gapenski Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia