portfel
 
Encyklopedia PWN
portfel,
ekon. struktura lokat; zbiór finansowych i realnych aktywów — depozytów bankowych, obligacji, akcji, złota, dzieł sztuki itp., służący lokowaniu majątku;
budowa portfela jest ściśle związana z problemem ryzyka, rozumianego jako zmienność dochodów z całego zestawu aktywów, z łączeniem i dzieleniem ryzyka; zwykle inwestor stosuje strategię zmniejszania ryzyka przez dywersyfikację portfela; najniższym ryzykiem są zwykle obarczone depozyty bankowe, ale przynoszą one mniejszy zysk (dochód z portfela jest równy oprocentowaniu wkładów); również inwestowanie w obligacje jest obciążone stosunkowo małym ryzykiem — w obu przypadkach jednak zysk jest niezbyt wysoki; inwestowanie w akcje jest obarczone większym ryzykiem, ale przeciętny dochód z nich znacznie przewyższa dochód osiągany z inwestycji w bezpieczne aktywa; wybór portfela aktywów zależy od preferencji inwestora oraz tego, jakie możliwości wyboru między kombinacjami ryzyka i przychodowości aktywów oferuje rynek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia