dywersyfikacja
 
Encyklopedia PWN
dywersyfikacja
[średniow. łacina diversificare ‘urozmaicać’],
ekon. metoda zarządzania ryzykiem, szczególnie w otoczeniu globalnym, polegająca na rozszerzaniu i różnicowaniu asortymentu wyrobów (dywersyfikacja produktowa), rodzajów działalności (dywersyfikacja branżowa, sektorowa), obszarów aktywności gospodarczej (dywersyfikacja geograficzna) w celu rozłożenia ryzyka na nowe grupy klientów i dostawców;
dywersyfikacja zmniejsza ryzyko strat i sprawia, że spadek wpływów z jednego źródła może być skompensowany wpływami z innych źródeł; dywersyfikacja portfela inwestycyjnego (portfel) polega na minimalizacji ryzyka inwestycyjnego przez rozproszenie inwestycji tak, aby zmiana ceny jednego czy kilku instrumentów nie wpływała znacząco na wartość portfela inwestycyjnego; jest to łączenie papierów wartościowych i innych aktywów finansowych o nieskorelowanych i częściowo skorelowanych stopach dochodu w pakiety (portfele) w celu zmniejszenia ryzyka pojedynczych inwestycji; ryzyko portfela jest średnią ważoną ryzyka poszczególnych inwestycji i ich udziału w portfelu.
Bibliografia
E.F. Brigham, L.C. Gapenski Zarządzanie finansami, Warszawa 2000.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia