Domar Evsey David
 
Encyklopedia PWN
Domar
[dọur]
Evsey David, ur. 1914, Łódź, zm. 1 IV 1997, Concord (stan Massachusetts),
ekonomista amerykańskiego, pochodzenia polskiego;
od 1936 w USA; prekursor nowoczesnej teorii wzrostu; 1948–58 profesor Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa; 1958–84 Massachusetts Institute of Technology; 1946–47 skonstruował, niezależnie od R. Harroda, model wzrostu gospodarczego; wykazał, że aby utrzymać zrównoważony wzrost gospodarczy, roczne tempo wzrostu inwestycji musi równać się iloczynowi skłonności do oszczędzania i przeciętnej efektywności inwestycji; uważał, że przyspieszona amortyzacja jest z punktu widzenia pobudzania inwestycji lepszym instrumentem polityki ekonomicznej niż generalna obniżka podatku dochodowego lub obniżka stopy procentowej; w swoich teoriach wzrostu nawiązywał do koncepcji fiskalnych, które stanowiły obszar jego zainteresowań naukowych z lat 40; wychodząc od stwierdzenia, że stosunek długu publicznego do dochodu narodowego jest funkcją stopy wzrostu dochodu, przeprowadził analizę ilościową udowadniając, że wzrost długu publicznego nie musi prowadzić do wzrostu stóp podatkowych, gdyż rozwiązanie problemu ciężaru obsługi długu polega na osiągnięciu określonego tempa wzrostu produktu narodowego; w latach 60. zajmował się teorią porównań systemów społeczno-ekonomicznych, badał zagadnienia gospodarki socjalistycznej; główne prace: Szkice z teorii wzrostu (1957, wydanie polskie 1962), Proportional Income Taxation and Risktaking (wspólnie z R.A. Musgrave, „Quarterly Journal of Economics” 1944, nr 58), The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis („Journal of Economic History” 1970, nr 30).
Danuta Drabińska
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia