dysproporcjonowanie
 
Encyklopedia PWN
dysproporcjonowanie, autoredoksydacja, dysmutacja,
reakcja chem. jednakowych atomów, jonów lub cząsteczek przebiegająca z przeniesieniem elektronu;
np. w podwyższonej temperaturze zachodzi dysproporcjonowanie chloranu(V) potasu KClO3: część chloranu(V) KClO3 ulega utlenianiu do chloranu(VII) (nadchloranu) KClO4, a część redukuje się do chlorku KCl.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia