manganiany
 
Encyklopedia PWN
manganiany,
sole kwasów manganu:
1) manganiany(VI), związki chemiczne o wzorze ogólnym M2MnO4 (M — kation metalu jednowartościowego), sole nie występującego w stanie wolnym kwasu o wzorze H2MnO4; trwałe w środowisku zasadowym; w roztworze wodnym lub po zakwaszeniu ulegają dysproporcjonowaniu: 3 + 4H+ = 2 + MnIVO2 + 2H2O; otrzymywane przez stapianie tlenku manganu (każdego) z wodorotlenkami lub węglanami litowców; 2) manganiany(VII), dawniej zw. nadmanganianami, sole istniejącego tylko w roztworach wodnych mocnego kwasu HMnO4; substancje krystal., rozpuszczalne w wodzie; ich roztwory mają barwę intensywnie różowofioletową. M. mają silne właściwości utleniające, zwłaszcza m.(VII); najważniejsze: manganian(VII) potasu, KMnO4, stosowany jako środek utleniający i dezyfekcyjny; m.(VII) wapnia Ca(MnO4)2 stosowany m.in. do oczyszczania wody pitnej, a razem ze stężonym roztworem nadtlenku wodoru H2O2 jako źródło tlenu w rakietowych materiałach pędnych; m.(VII) srebra AgMnO4 — w pochłaniaczach masek przeciwgazowych (utlenia trujący tlenek węgla CO).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia