miedzi tlenki
 
Encyklopedia PWN
miedzi tlenki,
związki miedzi z tlenem:
1) tlenek miedzi(I), Cu2O, czerwone kryształy nierozpuszczalne w wodzie, roztwarzające się w amoniaku; powstaje np. podczas ogrzewania miedzi (powyżej 800°C) przy ograniczonym dostępie powietrza; w przyrodzie występuje jako minerał kupryt; stosowany do wyrobu farb ceramicznych (do szkła i porcelany) oraz otrzymywania soli miedzi; 2) tlenek miedzi(II), CuO, czarne kryształy nierozpuszczalne w wodzie; powstaje podczas ogrzewania miedzi (do temp. 800°C) w warunkach dostatecznego dopływu powietrza; ogrzewany powyżej 1000°C przechodzi w Cu2O; w przyrodzie występuje jako minerał tenoryt; stosowany w analizie elementarnej związków org. (jako silny utleniacz), do wyrobu elektrod i farb ceramicznych. Tlenki miedzi są stosowane w produkcji ceramicznej nadprzewodników wysokotemperaturowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia