tlenek miedziII

Encyklopedia PWN

związki miedzi z tlenem:
porowata masa — mieszanina gł. tlenku manganu(IV) MnO2 i tlenku miedzi(II) CuO, często z dodatkiem tlenku kobaltu(III) Co2O3 i tlenku srebra Ag2O;
miedź, Cu, cuprum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 29;
metoda oznaczania zawartości azotu w związkach organicznych;
Fehlinga odczynnik, roztwór Fehlinga,
roztwór alkaliczny winianu miedzi(II) stosowany w analizie chem. jako odczynnik do wykrywania glukozy i polisacharydów redukujących, w których obecności powstaje czerwony osad tlenku miedzi(I).
przyrząd stosowany w analizie spalin do oznaczania zawartości ditlenku węgla CO2, tlenku węgla CO i tlenu O2 metodą selektywnej absorpcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia