tlenek miedziI

Encyklopedia PWN

związki miedzi z tlenem:
miedź, Cu, cuprum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 29;
związki org. o wzorze ogólnym [ArN≡N]+X , gdzie X oznacza anion kwasu nieorg. (sole diazoniowe) albo jon wodorotlenkowy OH (wodorotlenki diazoniowe);
Fehlinga odczynnik, roztwór Fehlinga,
roztwór alkaliczny winianu miedzi(II) stosowany w analizie chem. jako odczynnik do wykrywania glukozy i polisacharydów redukujących, w których obecności powstaje czerwony osad tlenku miedzi(I).
szkło światłoczułe, szkło fototropowe,
szkło, które pod wpływem określonego rodzaju promieniowania zmienia w sposób odwracalny lub nieodwracalny swoje właściwości, gł. optyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia