doradczy system
 
Encyklopedia PWN
doradczy system, system ekspercki, system ekspertowy,
inform. oprogramowanie wraz z bazą danych wspomagające człowieka w wyciąganiu wniosków w sytuacji, gdy posiadana wiedza nie pozwala na jednoznaczną i całkowicie pewną decyzję,
np. gdy trzeba określić przyczynę zatrucia na podstawie jego symptomów lub podać najlepszy sposób ataku na podstawie częściowej wiedzy o położeniu nieprzyjaciela. Baza danych wchodząca w skład systemu doradczego zawiera zbiór znanych reguł, odpowiadających wiedzy ekspertów z danej dziedziny, zwykle powiązanych z oceną prawdopodobieństwa zastosowania danej reguły; tworzenie takiej bazy stanowi zwykle największą trudność przy konstruowaniu systemu. System doradczy po otrzymaniu przesłanek (np. symptomów zatrucia) przedstawia użytkownikowi wynik rozumowania (przypuszczalną przyczynę zatrucia wraz z terapią), ocenę jego wiarygodności oraz opis procesu wnioskowania, prowadzącego do wyniku (np. źródła bibliograficzne opisów znanych przypadków porównawczych). Dobry system doradczy powinien przeprowadzać wnioskowanie na poziomie eksperta w danej dziedzinie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia